Vážení klienti,momentálně probíhá na ul. Mikulášská uzávěra z důvodu oprav. Do ordinace by měl být, i přes to, nadále umožněn přístup autem. Průjezd je umožněn  ze směru od ul. Albrechtická v přímém křížení s Mikulášskou.