Dle novely veterinárního zákona od roku 2020 je očkování proti vzteklině platné pouze, pokud pes splňuje podmínky pro označení zvířat v zájmovém chovu (čl. 17 odst. 1 předpisu Evropské unie o veterinárních podmínkách pro neobchodní přesuny zvířat v zájmovém chovu s výjimkou psa, který byl označen tetováním provedeným před 3.červencem 2011).

Laicky řečeno od roku 2020 je povinné čipování (a registrace) pro všechny psy.

Čipováním se rozumí podkožní aplikace čipu obsahujícího nezaměnitelný kód. Velikost čipu je zhruba jako rýžové zrníčko a aplikuje se do volného podkoží, kde zvířeti nevadí.

Nespornou a nedocenitelnou výhodou čipování je snadné dohledání majitele při ztrátě zvířete (a to i v zahraničí). Standardem je používání čteček čipů jak u Policie ČR, u městské policie, v útulcích a samozřejmě u veterinárních lékařů.

Svůj význam má i evidence zvířat v rámci státu v souvislosti s eradikací vybraných nemocí.

Co potřebujete na vycestování se svým kamarádem do zahraničí?

  1. Mít zvíře nezaměnitelně označené (tetování u zvířat s průkazem původu, čip u zvířat bez průkazu původu).
  2. Mít vystavený europas (v dnešní době je „Mezinárodní očkovací průkaz pro vycestování neplatný).
  3. Mít splněno pravidelné roční očkování.
  4. Na speciální požadavky státu, kam chcete vycestovat (hlavně Anglie, severské státy, státy mimo EU), se informujte buď u ošetřujícího veterinárního lékaře, na Krajské veterinární správě nebo na velvyslanectví daného státu

V naší ordinaci vám kamaráda označíme mikročipem, zavedeme do databáze registru zvířat Komory veterinárních lékařů a vystavíme europas na počkání.