Povinné čipování od roku 2020!

Dle novely veterinárního zákona od roku 2020 je očkování proti vzteklině platné…